Termeni și Condiții de utilizare Politică de Confidențialitate și Protecția Datelor – GDPR

1. VALOAREA LEGALĂ A ACESTOR REGULI DE UTILIZARE:

 1. În continuare, WashNow vă prezintă Regulile de Utilizare în baza cărora vă pune la dispoziţie serviciile oferite prin intermediul platformei administrate de noi, precum şi condiţiile în care vi se permite înregistrarea dumneavoastră în aplicaţie şi utilizarea acesteia.
 2. Înregistrându-vă pe site/aplicaţie şi utilizând serviciile oferite de către noi vă manifestaţi acordul în sensul acceptării acestor condiţii, fapt care generează un contract valabil din punct de vedere legal între dumneavoastră pe de o parte, în calitate de utilizator şi noi, pe de altă parte, în calitate de furnizor de servicii de intermediere.
 3. Oricare dintre aceste condiţii de organizare, funcţionare şi utilizare a site-ului şi a aplicaţiei pot fi modificate de către furnizor, fără o înştiinţare prealabilă din partea WashNow, în acest sens utilizatorilor revenindu-le obligaţia de a se informa periodic cu privire la modificările eventual survenite. Utilizarea serviciilor oferite de furnizor, ulterior intervenirii modificărilor, reprezintă o acceptare tacită a acestora din partea utilizatorului. Prin prezenta clauză, WashNow își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii și condițiile de utilizare a serviciilor și a programelor oferite.
 4. Dacă nu doriţi să fiţi angajaţi şi să vă asumaţi prezentele condiţii, vă rugăm să nu folosiţi serviciile WashNow.
 5. În continuare utilizatorul acceptă că utilizarea aplicaţiei şi a serviciilor WashNow implică trei părţi, respectiv: utilizatorul, WashNow (furnizor de servicii de intermediere între utilizator şi spălătoriile auto partenere) şi spălătoriile auto partenere (furnizori de servicii în domeniul curăţării autoturismelor, cu care WashNow are o colaborare materializată prin aplicaţie).
 6. WashNow furnizează exclusiv servicii de intermediere în materie de spălare şi curăţare autoturisme. WashNow nu oferă şi nu prestează servicii de spălătorie şi curăţare auto. Totodată, WashNow nu garantează oferirea de către spălătoriile auto partenere a serviciilor promise de acestea prin campanii publicitare ori de marketing şi nici nu răspunde pentru calitatea serviciilor oferite de către acestea.
 7. În continuare, înainte de a vă înregistra în aplicaţia WashNow, aţi citit şi sunteţi de acord că există un risc privind serviciile puse la dispoziţie de spălătoriile auto partenere şi că WashNow nu are nicio responsabilitate pentru producerea unui astfel de risc.
 8. De asemenea, sunteţi de acord că folosirea serviciilor disponibile pe aplicaţia WashNow este opţiunea dumneavoastră, utilizarea desfăşurându-se pe riscul dumneavoastră.
 9. Sunteţi de acord cu faptul că WashNow nu poate fi ţinut responsabil pentru reţeaua de telecomunicaţii şi serviciile de acces la internet necesare pentru a accesa şi folosi aplicaţia WashNow, iar acesta nu are nicio vină cu privire la orice deficienţă izvorâte de aici.
 10. WashNow nu poate fi ţinut responsabil pentru nicio pagubă, indiferent de natura ei sau de persoana păgubită, pricinuită prin utilizarea defectuoasă a serviciilor aplicaţiei WashNow.
 11. Sunteţi de acord cu faptul că vi se solicită să ne furnizaţi detalii despre dumneavoastră pentru folosirea serviciilor puse la dispoziţie de aplicaţia WashNow. Aceste informaţii vor fi utilizate doar conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dispoziţii coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
 12. Aţi luat cunoştinţă şi sunteţi de acord că WashNow şi orice software folosit în legătură cu serviciile sale („programe”) conţin informaţii confidenţiale şi aflate sub protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile. De asemenea, WashNow sau orice alt derivat din acest cuvânt, precum şi emblema, logo-ul şi orice alte derivate care pot induce un risc de confuzie cu WashNow reprezintă mărci înregistrate şi se bucură de protecţia conferită de normele aplicabile în domeniu la nivel internaţional.

 

2. REGULAMENTUL DE UTILIZARE AL APLICAŢIEI

 • Programare rapida: operaţiunea prin care clientul (utilizator Wash Now) îşi rezervă un loc într-o spălătorie în următoarele doua ore. Clientul alege singur ora (după câte minute) la care doreşte să fie primit.

Spălătoria este anunţată şi are la dispoziţie 2 minut să accepte sau să refuze această comandă.

În cazul în care spălătoria acceptă programarea, aceasta devine responsabilă în a astepta clientul Wash Now cu boxa goala la ora prestabilită + marja de eroare de 7 minute.

În cazul în care spălătoria refuză programarea, tableta spălătoriei va trece pe Status AGLOMERAT

 • Programare reuşită: Se referă la ipoteza în care clientul Wash Now a beneficiat de serviciile oferite de spălătorie prin intermediul aplicaţiei administrate de Curtier. Aceasta reprezintă încheierea contractului dintre clientul trimis de Curtier şi Beneficiarul prezentului contract, prin efectul contractului de curtaj.
 • Statusul DISPONIBIL – statusul default al Tabletei Wash Now. În momentul in care se deschide tableta, spalatoria este gata de preluat comenzi. Acesta ofera posibilitatea spalatoriei de a se angaja în preluarea tuturor comenzilor prin aplicaţia Wash Now
 • Statusul AGLOMERAT – în cazul în care consideră că nu poate prelua programări rapide (aglomeraţie, lipsa de personal etc), spălătoria auto (Beneficiarul din prezentul contract) poate aschimba statusul, acesta figurând în aplicaţie ca Aglomerat.

Toate spalatoriile cu acest status NU vor aparea în lista pentru clienţii (utilizatorii aplicaţiei  Wash Now) care vor să facă o programare rapidă

Spălătoriile care vor afişa acest status vor figura pe harta aplicaţiei Wash Now prin simbolul AGLOMERAT

 • Marja de eroare – Spălătoriile partenere trebuie să aştepte clientul (utilizator Wash Now) cu boxa disponibilă. Dacă clientul întarzie spălătoria se angajează să îl aştepte pe acesta încă 7 minute.  Dacă clientul vine până expiră aceste 7 minute, va fi primit în boxă şi programarea va fi reuşită.

Dacă clientul nu vine în 7 minute de la ora prestabilită, spălătoria poate să atribuie boxa altui client.

Dacă clientul Wash Now vine la spălătorie după aceste 7 minute, spălătoria îi va atribui prima boxă care se eliberează după ce acesta ajunge, iar aceasta va fi considerată o programare reuşită.

 • Comision – suma încasată de spălătorie, suplimentar faţă de preţul serviciilor de curăţare, de la clienţii WashNow care au avut o programare reuşită. Comisionul este încasat de spălătoria auto, pentru sine şi pentru WashNow pentru fiecare autoturism curăţat în cadrul unei programări reuşite, indiferent dacă un client efectuează mai multe programări reuşite sau în cadrul unei programări reuşite curăţă mai multe autoturisme.

 

3. TERMENII ŞI CONDIŢIILE PRIVIND PROCESAREA DE BANI – POLITICA DE TRANSFER ŞI SCHIMB VALUTAR

Comisionul se va reţine de către spălătoria auto în cazul programărilor reuşite şi pentru serviciile care se comisionează, în funcţie de valoarea acestora.

 

4. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 1. Pentru a putea folosi serviciile furnizate de către WashNow, vă obligaţi să:
 1. furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, aşa cum vi se cer în formularul de înregistrare al utilizatorului pe aplicaţia WashNow.
 2. Menţineţi şi înnoiţi, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.
 1. Dacă veţi furniza date şi informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, WashNow îşi rezervă dreptul de a suspenda sau desfiinţa contul dumneavoastră, de a refuza toate încercările dumneavoastră curente sau viitoare de folosire a aplicaţiei WashNow, precum şi de a refuza onorarea obligaţiilor care îi revin faţă de acest utilizator.
 2. Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile aplicaţiei WashNow, în urma nerespectării oricărei reguli din Regulile de Utilizare poate fi efectuată fără o avertizare anticipată şi luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că WashNow poate dezactiva sau şterge imediat contul dumneavoastră din cadrul aplicaţiei WashNow.
 3. WashNow nu va fi răspunzător faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte în orice mod pentru interzicerea şi/sau ştergerea contului şi a accesului la serviciile puse la dispoziţie prin intermediul site-ului.
 4. Fiecare cont trebuie să fie accesat printr-o combinaţie unică a unui ID de utilizator, o parolă unică şi secretă şi alte metode opţionale de autentificare, denumite împreună Date de Autentificare.
 5. Utilizatorul este obligat să îşi ţină secrete şi confidenţiale Datele de Autentificare tot timpul şi să facă toate eforturile să-şi protejeze confidenţialitatea. Orice utilizare neautorizată a Datelor de Autentificare este doar responsabilitatea Utilizatorului şi se va considera că cel care a acţionat a fost Utilizatorul. Orice responsabilitate care va decurge dintr-un asemenea caz va fi doar a Utilizatorului.
 6. În timpul creării unui cont pe aplicaţia WashNow va trebui să ne furnizaţi unele date cu caracter personal, printre care (adresa de e-mail, numar de telefon), precum şi alte informaţii care pot fi considerate ca fiind date cu caracter personal cum ar fi numarul de la masina. Aceste date pot fi folosite pentru verificarea legitimităţii dumneavoastră în faţa unor terţe părţi cum ar fi instituţiile financiare, agenţiile de verificare a creditului, autorităţi abilitate sau instanţe judecătoreşti, pentru a vă putea oferi servicii de calitate, pentru protejarea intereselor dumneavoastră, ale aplicaţiei WashNow sau ale celorlalţi utilizatori.
 7. WashNow, alţi membrii ai grupului nostru, persoanele sau site-urile afiliate nouă, sau terţe părţi care furnizează servicii în numele nostru vor utiliza informaţiile care reprezintă date cu caracter personal, cu respectarea legii, doar în scopuri precum:
  1. pentru confirmarea încheierii tranzacţiei cu spălătoria auto parteneră WashNow,
  2. pentru a furniza servicii de calitate, specifice aplicaţiei WashNow,
  3. în scopul identificării şi verificării utilizatorului,
  4. analize şi cercetări statistice,
  5. cercetare şi dezvoltare,
  6. marketing, cercetări de piaţă şi profil client
  7. analize date,
  8. pentru a se conforma prevederilor legale sau hotărârilor judecătoreşti.
 8. Informaţiile care reprezintă date cu caracter personal ale utilizatorilor pot fi dezvăluite de către WashNow doar în anumite condiţii precum:
  1. cu acordul utilizatorului,
  2. dacă acest lucru ne este cerut de către o instituţie competentă în acest domeniu sau printr-o prevedere legală,
  3. dacă WashNow consideră că o asemenea acţiune este necesară pentru a ne conforma cu o anume lege sau cu un proces legal în care suntem implicaţi,
  4. pentru a ne proteja şi apăra drepturile sau proprietatea,
  5. în favoarea oricărui organism de reglementare, licenţiere sau autoritate
  6. către orice companie de management al plăţilor sau de colectare a datoriilor angajată de noi pentru a rezolva plăţi sau procese de colectare către şi de la Utilizatori
  7. către terţe părţi care furnizează servicii către noi sau în numele nostru, către orice terţă parte care ne cumpără pe noi, afacerea noastră sau orice parte din noi sau din afacerea noastră.
  8. Către terţe părţi însărcinate să verifice posibilele încălcări ale prezentelor reguli de utilizare sau a oricărui alt regulament din cuprinsul aplicaţiei WashNow sau a vreunei dispoziţii legale.
 9. Prin urmare, site-ul poate fi obligat să divulge informaţii cu caracter personal către terţi, şi i se poate interzice să vă notifice despre acest fapt.
 10. Noi sau alţi membri ai grupului nostru de colaboratori îţi pot trimite ocazional informaţii despre evenimente şi ştiri privind noi servicii şi pentru a vă putea oferi servicii de asistenţă de calitate.
 11. Vom utiliza numele dumneavoastră în campanii publicitare sau promoţionale doar cu acordul expres al dumneavoastră.
 12. În unele situaţii, WashNow procesează informaţii cu caracter personal în afara ţării dumneavoastră.
 13. Luăm măsuri de securitate adecvate pentru protecţia împotriva accesării, a modificării, a divulgării sau a distrugerii neautorizate a datelor. Aici sunt incluse analize interne ale practicilor noastre de colectare, stocare şi procesare a datelor şi ale măsurilor noastre de securitate, inclusiv măsurile corespunzătoare de criptare şi măsurile de securitate fizică menite să asigure protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele pe care stocăm date personale.
 14. Accesul la informaţiile personale este limitat la angajaţii WashNow, la contractanţii şi agenţii care sunt îndreptăţiţi să deţină aceste informaţii pentru a le procesa în numele nostru. Aceste persoane sunt supuse unor obligaţii de confidenţialitate şi li se pot aplica măsuri disciplinare, inclusiv concedierea şi urmărirea penală, în cazul în care nu respectă aceste obligaţii.
 15. În cazul cererilor formulate de către utilizatori sau de către terţi de a accesa anumite date cu caracter personal, indiferent ale cui sau în ce scop, WashNow poate refuza să onoreze astfel de solicitări care sunt nejustificate, repetitive sau sistematice, care implică un efort tehnic disproporţionat, care pun în pericol intimitatea altor persoane sau funcţionarea site-ului, ori care nu au niciun fel de utilitate practică sau pentru care accesul nu este necesar.
 16. WashNow îşi rezervă dreptul de a verifica identitatea utilizatorilor comparând datele introduse de aceştia cu alte date, deţinute de WashNow sau de terţe persoane sau instituţii, precum şi apelând la instituţii sau autorităţi abilitate în domeniu.

 

Notificări de confidențialitate pentru utilizatorii WashNow, conform

Regulamentului general european privind protecția datelor („GDPR”)

Politică de Confidențialitate pentru utilizatorii WashNow (GDPR)

 

21 Iunie 2018

Informațiile pe care vi le oferim în acest document oferă detalii despre abordarea noastră în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a drepturilor dumneavoastră în baza prevederilor legislației de protecţia datelor în legătură cu utilizarea aplicației noastre de programări la spălătoriile auto (aplicația „WashNow”).

Datele cu caracter personal prelucrate depind în foarte mare măsură de serviciile sau produsele pe care le utilizați.

Sumar

 1. Informații privind operatorul de date

 2. Scopurile prelucrării și categorii de date prelucrate

 3. Temeiul prelucrării

 4. Prestatori de servicii de prelucrare și activitatea de prelucrare în țările aflate în afara Spațiului Economic European

 5. Drepturile dumneavoastră

 6. Perioada de retenție

 

1. Informații privind operatorul de date

Operatorul de date, conform prevederilor art. 4 pct. 7 GDPR pentru utilizatorii de pe teritoriul României:

SMAPPIFY SRL

Strada Fericirii Nr. 20, Scara 1, Etaj 4, Ap. 7, Cluj-Napoca

 • Telefon: +40.0766.181.111

 • Adresă de e-mail: contact@washnow.ro

 • Responsabil pentru protecția datelor:

 • Astig Basca

Cel mai simplu mod de a contacta responsabilul de protecția datelor este să trimiteți un e-mail la contact@washnow.ro.

2. Scopurile prelucrării și categorii de date prelucrate

Prin prezenta ne propunem să vă informăm cu privire la diversele tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm și scopurile în care facem acest lucru.

2.1 Programarea la spalatorie

Aplicația WashNow vă permite să programați o spălare auto prin intermediul nostru la Spălătoriile partenere. Trebuie să furnizați date cu caracter personal pentru a utiliza aplicația WashNow și pentru a putea realiza programarea, date pe care le prelucrăm pentru a presta serviciul respectiv. Informațiile suplimentare facultative sunt marcate ca atare.

În contextul serviciului de programare la spălătoriile partenere, următoarele date cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. (b) GDPR în vederea desfășurării contractului:

 • Nume și prenume, adresă de e-mail și număr de telefon. Se prelucrează și datele localizării dumneavoastră GPS reale și locația indicată de dumneavoastră pe harta la momentul plasării comenzii, coordonatele de start și de destinație ale cursei dumneavoastră, informații privind dispozitivul dumneavoastră (ID-ul dispozitivului.firebase token) și parola pe care ați selectat-o (în formă criptată).

 • Adresele predefinite de dumneavoastră sunt opționale și vor fi prelucrate doar dacă sunt introduse.

 • Poza de profil este opțională și va fi prelucrată doar dacă sunteți autentificat în aplicație cu Facebook.

La momentul înregistrării, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt fie introduse (de ex., numele), fie primite direct de la dispozitivul dumneavoastră (de ex., locația GPS). Va trebui sa activați transmiterea locației dumneavoastră GPS prin intermediul sistemului de operare al dispozitivului dumneavoastră (de ex., smartphone, tabletă etc.). Avem nevoie de coordonatele GPS ale locației dumneavoastră pentru a vă putea oferi cele mai apropiate spălătorii disponibile corelat cu poziția dumneavoastră.

Vom transmite datele locației GPS, numărul mașinii și numele Spălătoriei care a acceptat programarea pe care ați comandat-o, în scopuri de identificare. După acceptarea comenzii dumneavoastră, Spălătoria sau operatorul va primi numele dumneavoastră în scopuri de identificare, și în special pentru a se putea asigura că preia comanda corectă. În acest scop, Spălătoria sau operatorul vă va întreba cum vă numiți sau va verifica numărul de înmatriculare al mașinii la momentul în care va prezentați la programare.

Nu puteți să vă programați la spălătoriile auto prin intermediul nostru dacă nu vă putem prelucra datele cu caracter personal indicate mai sus. Acest lucru nu se aplică informațiilor opționale.

2.2 Plată

Puteți plăti comenzile comandate prin intermediul nostru în numerar la fiecare spaltorie partenera. Prelucrarea datelor locației dumneavoastră GPS are loc pentru protecția dumneavoastră și a noastră împotriva posibilelor fraude in baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, pentru a proteja interesele dumneavoastră și ale noastre (de ex., împotriva tarifelor suplimentate în mod fraudulos). Pentru orice reclamații legate de plăți vă rugăm să ne contactactați la contact@washnow.ro.

2.3 Eliminarea erorilor, servicii pentru clienți și îmbunătățirea funcționalității

Pentru a putea elimina erorile din cadrul aplicației WashNow, pentru a răspunde anumitor solicitări specifice ale clienților cu privire la funcționalitățile sau la serviciile de programare la spălătoriile auto și pentru a adapta aplicația WashNow la nevoile pasagerilor, următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate în vederea îndeplinirii contractului conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR:

 • nume și prenume, utilizator, adresă de e-mail, facebook_id, facebook_access_token,  parola criptata, număr de telefon mobil, locația dumneavoastră GPS reală la momentul plasării comenzii, locația indicată de dumneavoastră pe harta, adresele predefinite de dumneavoastră, coordonatele de start și de destinație ale cursei

 • Dacă ne este suficient, lucrăm cu date anonimizate sau agregate, și nu cu date cu caracter personal.

2.4 Noutăți și oferte personalizate

Veți primi oferte și publicitate din partea noastră dacă v-ați exprimat acordul pentru a primi noutăți și oferte personalizate (publicitate, vouchere și promoții) și pentru a vizualiza mesaje publicitare bazate pe utilizarea aplicației („retargeting”) în timpul procesului de înregistrare, sau ulterior, în profilul dumneavoastră din aplicație. Ne referim aici la scrisori informative nepersonalizate (trimise tuturor clienților) și personalizate (trimise doar dumneavoastră pe baza unei analize a frecvenței utilizării aplicației WashNow) trimise electronic prin e-mail, SMS, MMS, mesaje în aplicație, mesaje push către dispozitivul dumneavoastră (smartphone, tabletă, PC etc.). Pentru a vă trimite publicitate personalizată, vom prelucra datele de utilizare a aplicației de către dumneavoastră. Datele de utilizare a aplicației sunt informații referitoare la numărul de instalări, înregistrări și curse. Pe baza acestor date veți primi oferte speciale și mesaje publicitare din partea noastră.

În acest sens, vom prelucra următoarele date cu caracter personal conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. (a) GDPR:

 • nume și prenume, adresă de e-mail, adresele predefinite de dumneavoastră, număr de telefon mobil, poză de profil (opțional), metodă de plată, data înregistrării, limba setată, profilul Wash Now(persoană fizică sau juridică), versiunea aplicaţiei Wash Now, detaliile de autentificare, datele de localizare GPS la momentul comandării și finalizării unei curse, IMEI dispozitiv, IDFA (Ad-ID, identificatorul Apple pentru publicitari), GAID (identificator publicitate Google), adresă IP și datele de utilizare (frecvență de utilizare, informații cu privire la numărul de instalări ale aplicației, numărul de înregistrări și cel de comenzi).

Dacă nu doriți să primiți noutățile și ofertele personalizate menționate, vă puteți retrage oricând consimțământul. Bineînțeles, ca alternativă ne puteți contacta prin e-mail la contact@washnow.ro sau trimițând o scrisoare informală la adresa Strada Fericirii Nr. 20, Etaj 4, Ap. 7, Cluj-Napoca, Cluj.

Vă rugăm să luați în calcul că retragerea și modificările aferente sunt valabile doar pe viitor (nu și retroactiv) și vor intra în vigoare sau vor fi implementate în cel mult 48 de ore de la retragerea consimțământului. Această întârziere se datorează unor rațiuni tehnice ce nu permit implementarea mai rapidă.

2.5 Studii și chestionare

Dacă v-ați exprimat acordul pentru primirea de studii și chestionare în cadrul procesului de înregistrare sau ulterior, în profilul dumneavoastră din aplicația WashNow, sub „Setări date personale”, și ați operat controlerul de acolo, vă vom contacta după o cursă sau în orice alt moment în contextul studiilor și chestionarelor nepersonalizate sau personalizate (trimise doar dumneavoastră și bazate pe o analiză a frecvenței utilizării aplicației WashNow) trimise electronic (e-mail, SMS, MMS, mesaje în aplicație, mesaje push) și vă vom solicita participarea. În acest sens, vom prelucra următoarele date cu caracter personal conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR:

 • nume și prenume, adresă de e-mail, adresele predefinite de dumneavoastră, număr de telefon mobil, poză de profil (opțional), metodă de plată, data înregistrării, limba setată, profilul WashNow (persoană fizică sau juridică), versiunea aplicației WashNow, detaliile de autentificare, datele de localizare GPS la momentul comandării și finalizării unei curse, IMEI dispozitiv, adresa IP, datele de utilizare (frecvență de utilizare, informații cu privire la numărul de instalări ale aplicației, numărul de înregistrări și cel de curse de taxi).

Dacă nu doriți să fiți contactat, vă puteți retrage oricând consimțământul. Bineînțeles, ca alternativă ne puteți contacta prin e-mail la contact@washnow.ro sau trimițând o scrisoare informală la adresa Strada Fericirii Nr. 20, Etaj 4, Ap. 7, Cluj-Napoca, Cluj.

.Vă rugăm să luați în calcul că retragerea și modificările aferente sunt valabile doar pe viitor (nu și retroactiv) și vor intra în vigoare sau vor fi implementate în cel mult 48 de ore de la retragerea consimțământului. Această întârziere se datorează unor rațiuni tehnice ce nu permit implementarea mai rapidă.

2.6 Autentificare prin Facebook

Vă oferim posibilitatea de a vă înregistra sau autentifica în aplicația WashNow folosind datele de utilizare ale rețelei de socializare Facebook, un serviciu oferit de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Această facilitate implică operarea butonului Facebook Connect. Pentru autentificare, veți fi redirecționat către o pagină Facebook, unde Facebook vă va solicita anumite permisiuni și vă puteți autentifica folosind datele dumneavoastră Facebook. Această operațiune va conecta profilul dumneavoastră Facebook la aplicația WashNow. Această conexiune ne va permite să vizualizăm datele pe care le-ați introdus în profilul dumneavoastră de pe Facebook (nume și prenume, adresă de e-mail, profil public, interval de vârstă, gen, poză de profil, fus orar). În ceea ce privește logarea cu Facebook, datele prelucrate in vederea logarii sunt sunt facebook_id, facebook_access_toke, avatar – optional

Consultați Politica de confidenţialitate a Facebook și Termenii de utilizare pentru mai multe informații cu privire la Facebook Connect și setările de confidențialitate la: http://www.facebook.com/policy.php. Vă rugăm să nu utilizați funcția de logare cu Facebook dacă nu sunteți de acord cu cele de mai sus.

3. Temeiul prelucrării

În general, procesarea Datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice scopului prelucrării, mai exact, furnizării serviciilor prin intermediul aplicației WasNow.

În general, vi se solicită să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal în mod obligatoriu.

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, SC Smappify SRL se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează:

 • i) Prelucrarea este necesară pentru a face demersurile necesare înaintea încheierii contractului între dumneavoastră și SC Smappify SRL, precum şi pentru desfășurarea contractului existent;

 • ii) Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cum ar fi, de exemplu, pentru scopuri de marketing, astfel cum este permis de legea aplicabilă;

 • iii) Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, cum ar fi, de exemplu, emiterea unei facturi;

 • iv) Prelucrarea este necesară în scopul interesului legitim al societății de a prelucra respectivele date. În desfășurarea activității sale, WashNow prelucrează datele dumneavoastră pentru a vă putea oferi serviciile solicitate, astfel cum este descris in prezenta Politica.

4. Prestatori de servicii de prelucrare și activitatea de prelucrare în țările aflate în afara Spațiului Economic European

În anumite situații facem aranjamentele necesare astfel încât datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către furnizori externi (de ex., depanare, transmitere comunicări prin poștă). Acest lucru impune transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noștri externi, pentru un anumit scop (limitat la obiectul respectiv). Ne-am selectat furnizorii cu atenție și le-am atribuit sarcinile în scris. Aceștia sunt obligați contractual să respecte instrucțiunile noastre și am obținut informații cu privire la măsurile tehnice și organizaționale pe care le iau în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în condiții de siguranță. De asemenea, le solicităm furnizorilor noștri de servicii să respecte reglementările de protecție a datelor aplicabile. Colaborăm cu furnizori din UE și alte țări din SEE. Am încheiat contrate de prelucrare cu furnizorii noștri externi conform prevederilor art. 28 alin. (3) din GDPR, clauzelor contractuale standarde UE conform prevederilor art. 28 alin. (7) din GDPR sau transferul se bazează pe o hotărâre a Comisiei UE conform art. 45 GDPR (de ex., Privacy Shield).

Stocăm toate datele noastre prin intermediul unui furnizor de servicii cloud din UE sau în infrastructuri și sisteme IT din cadrul locațiilor noastre din UE.

Colaborăm și cu furnizori de servicii de plată, care facilitează prelucrarea plăților conform prevederilor punctului 2.2. În plus, colaborăm cu un serviciu de prevenire a fraudei pentru a ne proteja împotriva situațiilor de neplată, conform punctului 2.3. Dacă v-ați exprimat acordul să primiți informații și oferte personalizate (punctul 2.4) și să fiți contactat de noi pentru studii și chestionare (punctul 2.5), atunci lucrăm cu agenții și prestatori de servicii de marketing. Vă rugăm să nu ezitați în a ne contacta la adresa contact@washnow.ro dacă doriți să aflați mai multe despre prestatorii de servicii pe care îi utilizăm.

Ne rezervăm însă dreptul de a divulga informații în ceea ce vă privește dacă suntem obligați prin lege sau dacă ni se solicită aceste lucruri de către autoritățile administrative sau de aplicarea legii (de ex., poliție sau instanțe de judecată etc.).

5. Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a ne solicita informații în orice moment cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le reținem, cât și cu privire la originea, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt transmise sau divulgate aceste date, scopul reținerii și prelucrării, perioada de retenție, procedura noastră decizională automatizată, dreptul la portabilitatea datelor, existența dreptului de rectificare, ștergerea, restricționarea sau opoziția împotriva prelucrării și dreptul de transmitere de sesizări autorității de supraveghere.

De asemenea, aveți dreptul la rectificarea datelor incorecte și, în cazurile în care prevederile legislative sunt îndeplinite ștergerea acestora, cât și la restricționarea prelucrării lor. În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:

 • (i) Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.

 • (ii) Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopul prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

 • (iii) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal.

 • (iv) Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.

 • (v) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.

 • (vi) Dreptul de a obiecta:

 • Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

 • Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Puteți transmite solicitări de informații, retragerea consimțământului, obiecții și alte comunicații privind prelucrarea datelor prin e-mail la  sau la adresele prevăzute în introducere.

6. Securitatea datelor

Am luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea datelor, în special pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesării de către terți, cât și împotriva modificării, pierderii sau distrugerii intenționate. Aceste măsuri sunt revizuite periodic și adaptate conform celor mai noi tehnologii. Transferul datelor dumneavoastră de la dispozitivul dumneavoastră (de ex., smartphone) către noi este întotdeauna securizat

7. Perioada de retenție

Datele dumneavoastră vor fi reținute pe durata desfășurării contractului. În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. După încetarea relației contractuale dintre noi, vă vom reține datele pe o perioadă de trei ani de la acest moment. În plus, prevederile legale (de pildă perioadele de retenție în baza legislației fiscale) impun reținerea anumitor date despre dumneavoastră pe o perioadă de zece ani. Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

Dacă se inițiază o măsură legală sau disciplinară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei acțiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

———————————————————————————————————————————–

5. NORME DE ETICĂ ŞI LIMBAJ

 1. Sunteţi de acord să nu folosiţi aplicaţia WashNow şi serviciile puse la dispoziţie prin intermediul său pentru a: încărca, publica sau transmite în alt mod orice conţinut care este ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, de natură concurenţială, care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator, de natură a intimida, ofensa sau răni persoanele în orice mod, ori pentru a pretinde  fără drept că sunteţi o altă persoana sau instituţie, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al WashNow, lider sau mediator al unei discuţii, ghid sau gazda a aplicaţiei WashNow, sau să afirmaţi în mod fals sau să indicaţi în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituţie, ori pentru a falsifica datele de identificare, sau să le manipulaţi în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul aplicaţiei WashNow.

 2. Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să protejaţi WashNow, partenerii şi angajaţii săi de orice pretenţii sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocaţi, făcute de o terţă persoană sau organizaţie datorită sau reieşind din conţinutul mesajelor personale sau datorită folosirii serviciilor WashNow, violării Regulilor de Utilizare sau violării oricăror drepturi ale acelui terţ.

6. LITIGII

 1. Prezentul acord se completează cu dispoziţiile legale aplicabile în materie, aflate în vigoare în România. Legea care guvernează prezentul acord este legea română.

 2. În cazul naşterii unui litigiu, părţile vor face tot posibilul să le rezolve pe cale amiabilă, în acest sens procedând la o conciliere prealabilă.

 3. În cazul în care concilierea prealabilă dintre părţi a eşuat, soluţionarea litigiului revine exclusiv instanţei române competente material. Cu toate acestea, aplicaţia WashNow, deţinătorii acesteia, angajaţii acestuia, partenerii ori reprezentanţii acestuia au posibilitatea de a alege instanţa pe care să o învestească cu soluţionarea litigiului în funcţie de alte criterii pe care le consideră relevante precum domiciliul utilizatorului, legea mai favorabilă, timpul de soluţionare a litigiului, etc… În această situaţia, doar deţinătorul aplicaţiei WashNow poate să aleagă o instanţă din afara României.

7. DIVERSE

 1. Nimic din prezentul regulament nu creează sau oferă drepturi sau alte beneficii în favoarea unei terţe părţi.

 2. WashNow poate să denunţe unilateral prezentul acord cu oricare dintre utilizatori, sau în mod colectiv cu aceştia, parţial sau integral.

 3. Înştiinţările către utilizatori pot fi făcute pe cale electronică. WashNow mai poate face notificări cu privire la schimbarea Regulilor de Utilizare prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, în cadrul serviciilor disponibile pe aplicaţia WashNow.